OHSAS 18001:2008 se mění na ISO 45001

Nacházíte se: AktualityOHSAS 18001:2008 se mění na ISO 45001

Aktuality / Publikováno 14.02.2019

Nová mezinárodní norma ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) byla zveřejněna 12. března 2018

Nová mezinárodní norma ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) byla zveřejněna 12. března 2018. Tato norma nahrazuje mezinárodně uznávanou normu OHSAS 18001:2007.

Jedná se o první mezinárodní ISO standard pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma přijímá „high level structure“, která je společná pro systémy řízení. Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 již tuto společnou strukturu přijaly. Společná struktura zajišťuje lepší integraci s ostatními systémy řízení. U normy ISO 45001 bylo stanoveno od data jejího zveřejnění tříleté přechodné období.

Účelem normy OHSAS 18001 bylo umožnit organizaci řídit rizika a zlepšit výkonnost BOZP, zatímco účelem normy ISO 45001 je umožnit organizaci proaktivně zlepšit výkonnost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. Nová norma ISO 45001 je tedy prvotně zaměřena na prevenci a proaktivní řízení rizik.

Lhůta pro přechod na novou normu ISO 45001 je do 12. března 2021. Do tohoto termínu budou platit obě normy OHSAS 18001:2008 a ISO 45001:2018 souběžně!

.