ČSN EN ISO 14001:2016 Systém managementu environmentu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 je potvrzením, že se Vaše společnost chová šetrně k životnímu prostředí ve všech aspektech své podnikatelské činnosti.

Certifikát dle této mezinárodně platné a uznávané normy je určen pro všechny obory podnikání.

Akreditovaným certifikátem řízení environementu dle této normy svým partnerům deklarujete, že Vaše organizace má zaveden a efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení dle kritérií této normy.

 

Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU

Jedním z hlavních požadavků této normy je schopnost identifikovat závazné požadavky (smluvní, legislativní, normativní a další) a environmentální aspekty svých činností. V systému řízení environmentu jsou pak nastaveny procesy tak, aby Vaše organizace veškeré požadavky plnila a dopady svých činností na životní prostředí minimalizovala.

Organizace, která toto umí, je vnímána jako zodpovědná, méně zranitelná a schopná plnit často nákladné s složité povinnosti. Taková organizace je pro své obchodní partnery vždy zajímavá a preferovaná.

Zavedením a akreditovanou certifikací získáte:

  • marketingový nástroj, kterým prokazujete aktivní přístup k ochraně životního prostředí a schopnost plnit často nákladná opatření
  • možnost účastnit se výběrových řízení, kde je certifikát managementu environmentu vyžadován
  • schopnost plnit legislativní požadavky, jejichž neplnění je často doprovázeno sankcemi nebo pokutami
  • snížení rizika havárie s dopadem na ekologii, která může být i likvidační
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti