ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 Systém managementu bezpečnosti informací

Systém řízení bezpečnosti informací je doporučeným nástrojem pro každou organizaci, od které se očekává systematické a spolehlivé zabezpečení svých a klientských elektronických či tištěných dat.

Bezpečnost informací se v poslední době dostává do popředí zájmu manažerů a majitelů všech organizací. Třetí tisíciletí je často spojováno s informační revolucí a úspěch je determinován schopností organizace používat a chránit si své informace.

Vytvořením uceleného systému způsobu péče o bezpečnost informací dle ISO 27001 ISMS (Information Security Management System) získávají organizace praxí ověřený návod na řešení ochrany informací.

Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU

Základní principy bezpečnosti informací

Cílem systému je nastavení procesů řízení ochrany důležitých informací spojených se zachováním:

  • DOSTUPNOSTI – informace jsou k dispozici oprávněným osobám tehdy, kdy je potřebují
  • INTEGRITY – informace jsou správné, nejsou neoprávněně modifi kovány
  • DŮVĚRYHODNOSTI – informace jsou dostupné pouze oprávněným pracovníkům, partnerům

Shrnuto, podtrženo – certifikátem ISO 27001 získáte:

  • marketingový nástroj, kterým zviditelníte náskok Vaší společnosti
  • zabezpečení informací a zefektivnění toku informací uvnitř organizace
  • včasnou dostupnost informací a zabezpečení ochrany osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.)
  • zamezení zneužití, ztrátě případně nesprávné modifikaci informací
  • možnost účastnit se výběrových řízení, kde je certifi kát ISMS vyžadován
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti