ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií

Systém managementu hospodaření s energií je ideálním nástrojem, který identifikuje oblasti s vysokým energetickým výdajem, zaměří se na snížení těchto energetických výdajů a zefektivní využívání energií - energetickou účinnost

Komu je certifikace dle ISO 50001 určena?

Certifikace dle ISO 50001 je určena všem organizacím bez ohledu na velikost či odvětví. Je vhodná jak pro komerční sektor, tak pro vládní instituce a zařízení.

ISO 50001 vychází z Demingova cyklu (PDCA) a lze jej integrovat s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 a ISO 27001.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 50001?

ISO 50001 pomáhá mezinárodním organizacím prosazovat osvědčené postupy při managementu energií a posiluje tak energetické chování organizací.

Standard poskytuje návody a rady v oblasti benchmarkingu, měření, dokumentování, psaní zpráv o zlepšení energetické účinnosti a plánovaném snížení emisí skleníkových plynů. ISO 50001 také může pomoci organizacím při hodnocení a výběru nových technologií, jež zvažují nakopit za účelem snížení energetické náročnosti.

Shrnuto, podtrženo – certifikátem ISO 50001 získáte:

  • ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie
  • optimalizaci absolutní spotřeby energií
  • optimalizaci energetických zdrojů
  • zvyšování energetické účinnosti
  • prokazatelnou úsporu výdajů díky systémovému přístupu
  • řízení energií založené na měřitelnosti
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu

ISO 50001 je nový mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systém managementu energií. Požadavky certifikace ISO 50001 vám pomohou zavést systém, který identifikuje oblasti s vysokým energetickým výdajem, zaměří se na snížení těchto energetických výdajů a zefektivní využívání energií – energetickou účinnost.

Je to první globální standard, který přichází po standardu EN 16001 (Systém Managementu hospodaření s energií) a ISO (Internatinal Organisation for Standartisation) předpokládá, že při globální implementaci ISO 50001 lze ušetřit až 60% světové energie.

Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti