ČSN EN ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ČSN ISO 45001:2018 je potvrzením, že Vaše společnost má zavedený systém ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP).

Certifikát dle této mezinárodně platné a uznávané normy je určen pro všechny obory podnikání.

Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU

Akreditovaným certifikátem řízení BOZP dle této normy svým partnerům deklarujete, že Vaše organizace má zaveden a efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení dle kritérií této normy.

Zavedením a akreditovanou certifikací získáte:

  • marketingový nástroj, kterým prokazujete aktivní přístup k ochraně zdraví pracovníků a schopnost přijímat a realizovat s tím související opatření
  • manažerský nástroj pro řízení oblasti BOZP - pracovníci s manažerskou zodpovědností jsou za oblast BOZP právně zodpovědní
  • možnost účastnit se výběrových řízení, kde je certifikát managementu BOZP vyžadován
  • schopnost plnit legislativní požadavky, jejichž neplnění je často doprovázeno sankcemi nebo pokutami
  • snížení rizika vzniku pracovních úrazů, které může být v extrémních případech i likvidační
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti