ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality

Certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 je potvrzení Vaší společnosti o zavedení mezinárodních podnikových standardů ISO ve vztahu k zabezpečení kvality Vámi poskytovaných produktů.

Certifikát dle této mezinárodně platné a uznávané normy je určen pro všechny obory podnikání.

Akreditovaným certifikátem řízení kvality dle této normy svým partnerům deklarujete, že Vaše organizace má zaveden a efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení dle kritérií této normy.

Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU

Jedním z hlavních požadavků této normy je schopnost identifikovat, co vše Vaši organizaci a procesy ovlivňuje (znáte kontext organizace), umíte odhalit a následně vhodnými opatřeními řídit a omezovat rizika, která Vaše podnikání ohrožují. Organizace, která toto umí, je tak méně zranitelná, tedy více spolehlivá a pro své obchodní partnery zajímavá a preferovaná.

Zavedením a akreditovanou certifikací získáte:

  • marketingový nástroj, kterým deklarujete, že jste dobře řízená, důvěryhodná, provozně bezpečná a neustále se vyvíjející a zlepšující se organizace
  • možnost účastnit se výběrových řízení, kde je certifikát kvality vyžadován
  • standardizaci činností, zavedení většího pořádku do činností organizace a jejich zefektivnění
  • snadnější zapracování nových pracovníků
  • zprůhlednění organizace pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
  • vyjasnění a nastavení celkových kompetencí personálu
  • minimalizaci chyb a snížení chybovosti v činnostech firmy a tím snížení ztrátovosti, nákladů na odstraňování chyb, zrychlení procesů
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti