Interní auditor - revize ISO 19011 (ČSN EN ISO 19011:2019)

Interní auditor - revize ISO 19011 (ČSN EN ISO 19011:2019)

  • změny v normě ISO 19011 a rozdíly oproti předchozí normě z roku 2012 (ČSN EN ISO 19011:2012)
  • pojmy, zásady a definice nové terminologie
  • etapy auditu (plánování, provádění, příprava závěrů a tvorba zprávy, vyhodnocení auditů i auditorů)
  • techniky a metodiky auditování
  • jak být správným auditorem
  • audit založený na procesním přístupu
  • vyhledávání rizik, aneb na co zaměřit svou pozornost při auditu
  • součástí školení jsou i materiály a příklady, které mohou posloužit jako pomocné vzory pro vykonání Vašeho auditu

Délka kurzu:
1 den (9:00 - 15:30, přestávka na oběd 12:00 - 12:45)

Cena kurzu:
3.300,- Kč s DPH

Místo konání:
QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00, Praha 9

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, vzorové formuláře, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.