Procesní řízení a optimalizace procesů

Procesní řízení a optimalizace procesů

 • teoretické základy a definice procesu
 • podnikatelské a firemní procesy
 • návaznost, popis a zlepšování procesů
 • nástroje pro optimalizaci procesů:
  • štíhlá firma (lean company)
  • 5 kroků ke štíhlému pracovišti (metoda 5S)
  • Kaizen
  • Kanban
  • Six Sigma
  • management toku hodnot

Délka kurzu:
1 den (9:00 - 15:30, přestávka na oběd 12:00 - 12:45)

Cena kurzu:
4.000,- Kč s DPH

Místo konání:
QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00, Praha 9

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, vzorové formuláře, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.