ISO 45001 - REVIZE NORMY

ISO 45001 – REVIZE NORMY

  • porovnání se starou normou OHSAS 18001, co je nutné změnit
  • nejdůležitější změny - kontext organizace/požadavky zainteresovaných stran, analýza rizik a opatření, management změny, zapojení zaměstnanců
  • základní definice a pojmy
  • analýza rizik a základní legislativa bezpečnosti práce
  • kapitoly normy ISO 45001 podrobněji
  • integrace s dalšími normami souboru ISO (9001, 14001, 27001) aneb jak si zjednodušit práci

Délka kurzu:
1 den (9:00 - 15:30, přestávka na oběd 12:00 - 12:45)

Cena kurzu:
3.600,- Kč s DPH

Místo konání:
QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00, Praha 9

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, vzorové formuláře, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.