Školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO

  • úvod do bezpečnosti práce a vymezení odpovědnosti zaměstnavatele
  • povinnosti zaměstnanců
  • dokumentace k BOZP
  • nároky na pracoviště a pracovní prostředí
  • prevence rizik a kategorizace prací
  • osobní ochranné pracovní prostředky
  • řešení pracovních úrazů a jejich dokumentace
  • základy požární ochrany
  • skladování chemických látek
  • praktické příklady a formuláře

Délka kurzu:
1 den (9:00 - 15:30, přestávka na oběd 12:00 - 12:45)

Cena kurzu:
3.600,- Kč s DPH

Místo konání:
QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00, Praha 9

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, vzorové formuláře, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.