První pomoc II

První pomoc II

  1. obecná, viz varianta I
  2. specifická, kdy je školení provedeno u klienta, je spojeno s posouzením specifik (chemická výroba??, strojní výroba?? atd.) a na základě posouzení specifik jsou vytipována možná zdravotní rizika, ohrožení, úrazy a tomu je pak i přizpůsoben obsah školení.

Délka kurzu:
1 den

Cena kurzu:
odvíjí se podle počtu účastníků dané organizace

Místo konání:
v prostorách klienta

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.