ISO 9001 – REVIZE NORMY

ISO 9001 – REVIZE NORMY

 • nejdůležitější změny – struktura normy (kapitoly), kontext organizace/požadavky zainteresovaných stran, analýza rizik a opatření, procesní orientace a PDCA cyklus
 • základní definice a pojmy
 • analýza rizik
 • kapitoly normy ISO 9001 podrobně:
  • kontext organizace
  • proces
  • vedení
  • plánování
  • podpora
  • provoz
  • hodnocení výkonnosti
  • zlepšování

Délka kurzu:
1 den (9:00 - 15:30, přestávka na oběd 12:00 - 12:45)

Cena kurzu:
3.600,- Kč s DPH

Místo konání:
QES Cert s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00, Praha 9

Cena obsahuje tištěné studijní materiály, vzorové formuláře, osvědčení a oběd i občerstvení během celého kurzu.